27 listopada 2023 r. zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektu.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.