Zakończony data zakończenia naboru wniosków

[01.02.2024 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach II naboru dla Dz.5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Priorytet 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021-2027,(nabór nr FEOP.05.01-IP.02-002/23).


[02.01.2024 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór II, nr FEOP.05.01-IP.02-002/23.


[12.12.2023 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór II (nabór nr FEOP.05.01-IP.02-002/23).


[23.11.2023 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naboru dla Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór II

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 07.11.2023 r. – 21.11.2023 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: