W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów  zamieszczono komunikat dotyczący zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu.