W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów pojawił się nowy komunikat dot. zmiany Regulaminu wyboru projektów do działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej.

W ramach wprowadzanych zmian m.in. wydłużeniu uległ termin przeprowadzenia naboru do 15 stycznia 2024 r.