Zakończony data zakończenia naboru wniosków

Zakres przedsięwzięcia: Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia

[30.08.2023 r.]
Lista projektów złożonych w ramach naboru dla Działania 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027
(Zakres przedsięwzięcia: Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia)
Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 10.08.2023 r. – 25.08.2023 r.

[04.09.2023 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla Działania 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027

(Zakres przedsięwzięcia: Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia)

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 10.08.2023 r. – 25.08.2023 r.


[24.10.2023 r.]

Lista projektów po ocenie merytorycznej, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną tj. zostały skierowane do rozstrzygnięcia w ramach naboru dla Działania 5.5. Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia. programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

(Zakres przedsięwzięcia: Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia)

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 10.08.2023 r. – 25.08.2023 r.


[06.11.2023 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 5.5. Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 10.08.2023r. – 25.08.2023r.

Zakres przedsięwzięcia: Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia.

Lista członków Komisji Oceny Projektów dla postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.05.05-IP.02-002/23


[27.11.2023 r.]

Zestawienie podjętych decyzji o dofinansowanie w ramach naboru I dla Działania 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia, Priorytet 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027,

Zakres przedsięwzięcia: Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia, (nabór nr FEOP.05.05-IP.02-002/23)


[15.12.2023]

Lista członków Komisji Oceny Projektów dla postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.05.05-IP.02-002/23  dla Działania 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027 (Zakres przedsięwzięcia: Wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia), nabór I (nabór nr FEOP.05.05-IP.02-002/23).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: