Zakończony data zakończenia naboru wniosków

[24.04.2024 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naboru dla Działania 6.4 Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027

(Zakres przedsięwzięcia: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich)

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 20.03.2024 r. – 22.04.2024 r.


[17.10.2023 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naboru dla Działania 6.4 Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027

(Zakres przedsięwzięcia: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich)

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 27.09.2023 r. – 12.10.2023 r.


[31.10.2023 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla Działania 6.4 Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 27.09.2023 r. – 12.10.2023 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny meryt. -Dz.6.4 FEO (CIC) z dn. 30.10.2023r.


[04.12.2023 r.]

Lista projektów po ocenie merytorycznej, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną tj. zostały skierowane do rozstrzygnięcia w ramach naboru dla Działania 6.4. Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 27.09.2023 r. – 12.10.2023 r.


[11.12.2023 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 6.4 Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027 nabór nr FEOP.06.04-IP.02-001/23 wraz z listą członków KOP dla postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.06.04-IP.02-001/23

Zestawienie podjętych decyzji o dofinansowanie w ramach naboru I dla Działania 6.4 Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, Priorytet 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027, Zakres przedsięwzięcia: wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich, (nabór nr FEOP.06.04-IP.02-001/23)


[15.12.2023]

Lista członków Komisji Oceny Projektów dla postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.06.04-IP.02-001/23 dla Działania 6.4 Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I (nabór nr FEOP.06.04-IP.02-001/23).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: