Zakończony data zakończenia naboru wniosków

Zakres przedsięwzięcia: Usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników, zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami

[19.07.2023 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naboru dla Działania 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudniania, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027

(Zakres przedsięwzięcia: Usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników, zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami)

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 05.07.2023 r. – 17.07.2023 r.


[01.09.2023 r]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla Działania 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudniania, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027

(Zakres przedsięwzięcia: Usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników, zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami)

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 05.07.2023 r. – 17.07.2023 r.


[24.10.2023 r.]

Lista projektów po ocenie merytorycznej, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną tj. zostały skierowane do rozstrzygnięcia w ramach naboru dla Działania 5.5. Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudniania

Zakres przedsięwzięcia: Usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników, zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami (system popytowy w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych).


[06.11.2023 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 5.5. Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudniania, Priorytet 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 05.07.2023 r. – 17.07.2023 r.

Zakres przedsięwzięcia: Usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników, zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami (system popytowy w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych)

Lista członków Komisji Oceny Projektów dla postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.05.05-IP.02-001/23


[24.11.2023 r.]

Zestawienie podjętych decyzji o dofinansowanie w ramach naboru I dla Działania 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia, Priorytet 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027.

Zakres przedsięwzięcia: Usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników, zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami (system popytowy w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych - nabór nr FEOP.05.05-IP.02-001/23)


[15.12.2023]

Lista członków Komisji Oceny Projektów dla postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.05.05-IP.02-001/23  dla Działania 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027 (Zakres przedsięwzięcia: Usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników, zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami (system popytowy w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych), nabór I (nabór nr FEOP.05.05-IP.02-001/23).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: