Zakończony data zakończenia naboru wniosków

[17.07.2023 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naboru dla działania 5.11 Kształcenie ustawiczne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 29.06.2023 r. – 10.07.2023 r.


[29.08.2023 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla działania 5.11 Kształcenie ustawiczne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 29.06.2023 r. – 10.07.2023 r.


[13.11.2023 r.]

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną tj. zostały skierowane do rozstrzygnięcia w ramach naboru dla działania 5.11 Kształcenie ustawiczne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I.

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 29.06.2023 r. – 10.07.2023 r.


[13.12.2023]

7 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 11130/2023, w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla Działania 5.11 Kształcenie ustawiczne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.11-IP.02-001/23. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 5.11 Kształcenie ustawiczne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.11-IP.02-001/23:

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: