Zakończony data zakończenia naboru wniosków

[13.07.2023 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naboru dla Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa realizowana poza PUP


[30.08.2023 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa realizowana poza PUP, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I


[24.10.2023 r.]

Lista projektów po ocenie merytorycznej, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną tj. zostały skierowane do rozstrzygnięcia w ramach naboru dla Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa realizowana poza PUP


[06.11.2023 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa realizowana poza PUP, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 28.06.2023r. – 10.07.2023r.


[24.11.2023 r.]

Zestawienie podjętych decyzji o dofinansowanie w ramach naboru dla Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa realizowana poza PUP, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I - nabór nr FEOP.05.02-IP.02-001/23.

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 28.06.2023r. – 10.07.2023r.

Lista członków Komisji Oceny Projektów dla postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.05.02-IP.02-001/23


[15.12.2023]

Lista członków Komisji Oceny Projektów dla postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.05.02-IP.02-001/23 dla Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa realizowana poza PUP, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I (nabór nr FEOP.05.02-IP.02-001/23).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin zakończenia oceny projektu: wrzesień 2023 r.

Zamieszczono w dniu: