Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-07-07

KOMUNIKATY

[01.12.2023 r.]

27 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały rozstrzygnął postępowanie niekonkurencyjne oraz dokonał wyboru do dofinansowania projektu złożonego w postępowaniu niekonkurencyjnym do działania 8.1 Europejski Budżet Obywatelski (nabór 01.06-07.07.2023 r.)

Całkowita wartość projektu wynosi 10 588 230,00 PLN, a kwota dofinansowania:

- 10 058 818,49 PLN, w tym:

- 8 999 995,49 PLN środki EFS+,

- 1 058 823,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 10 058 823,00 PLN, w tym:

- 9 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 1 058 823,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Listę zawierającą informacje o  projekcie wybranym do dofinansowanie przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projekcie, który spełnił kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektu w postępowaniu:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów


[01.12.2023 r.]

24 listopada 2023 r. zakończona została ocena merytoryczna  w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 8.1 Europejski Budżet Obywatelski FEO 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosiła 10 588 230,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 10 058 818,49 PLN, w tym:

- 8 999 995,49 PLN środki EFS+,

- 1 058 823,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 10 058 823,00 PLN, w tym:

- 9 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 1 058 823,00 PLN środki Budżetu Państwa.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej projekt uzyskał pozytywną ocenę, tj. spełnił wszystkie wymagane kryteria merytoryczne.

Lista zawierająca informacje o projekcie, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 8.1 Europejski Budżet Obywatelski FEO 2021-2027 (nabór 01.06-07.07.2023 r.)


[31.08.2023 r.]

25 sierpnia 2023 r. zakończona została ocena formalna w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 8.1 Europejski Budżet Obywatelski FEO 2021-2027. Projekt został przekazany do oceny merytorycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 588 230,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 10 058 818,49 PLN, w tym:

- 8 999 995,49 PLN środki EFS+,

- 1 058 823,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 10 058 823,00 PLN, w tym:

- 9 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 1 058 823,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projekcie, który został przekazany do oceny merytorycznej w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 8.1 Europejski Budżet Obywatelski FEO 2021-2027 (nabór 01.06-07.07.2023 r.)

[10.07.2023 r.]

Zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 8.1 Europejski Budżet Obywatelski. Do Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Wartość przyjętego wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 10 588 230,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 10 058 818,49 PLN, w tym:

- 8 999 995,49 PLN środki EFS+,

- 1 058 823,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 10 058 823,00 PLN, w tym:

- 9 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 1 058 823,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wniosek, który wpłynął w ramach naboru został przekazany do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Lista zawierająca informacje o projekcie złożonym w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 8.1 Europejski Budżet Obywatelski (nabór 01.06-07.07.2023 r.)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: