Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-06-30

[12.10.2023 r.]

09 października 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały rozstrzygnął postępowanie niekonkurencyjne oraz dokonał wyboru do dofinansowania projektów  złożonych w postępowaniu niekonkurencyjnym do działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+, nabór I (14-30.06.2023 r.).

Do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty. Wartość dofinansowania tych projektów wynosi 20 863 565,00 PLN, w tym:

- 20 863 565,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki BP.

 Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania wynosi 20 863 600,00 PLN, w tym:

- 20 863 600,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w postępowaniu:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów


[10.10.2023 r.]

5 października 2023  r. zakończona została ocena merytoryczna  w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+  FEO 2021-2027.

Łączna wartość projektów podlegających ocenie merytorycznej wynosiła 24 545 371,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 20 863 565,00 PLN, w tym:

- 20 863 565,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 20 863 600,00 PLN, w tym:

- 20 863 600,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wszystkie projekty uzyskały pozytywną ocenę, tj. spełniły wszystkie wymagane kryteria merytoryczne.

 Lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+  (nabór 14-30.06.2023 r.)


[18.08.2023 r.]

 18 sierpnia 2023 r. zakończona została ocena formalna w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ FEO 2021-2027. Do oceny merytorycznej przekazane zostały trzy wnioski o dofinansowanie projektu.

Łączna wartość przekazanych projektów wynosi 24 545 371,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania: 20 863 565,00 PLN, w tym:

- 20 863 565,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

 Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi: 20 863 600,00 PLN, w tym:

- 20 863 600,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista projektów, które zostały przekazane do oceny merytorycznej w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ FEO 2021-2027 (nabór 14-30.06.2023 r.)


Zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+. Do Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektu.

Łączna wartość przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 24 545 371,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 20 863 565,00 PLN, w tym:

- 20 863 565,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

 Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 20 863 600,00 PLN, w tym:

- 20 863 600,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

 Lista projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania  12.1 Pomoc Techniczna EFS+ (nabór 14-30.06.2023 r.)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: