Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-06-19

[14.07.2023 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naboru dla Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 31.05.2023 r. – 19.06.2023 r.


[18.07.2023 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP,Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 31.05.2023 r. – 19.06.2023 r.


[21.07.2023 r.]

Lista projektów po ocenie merytorycznej (które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną tj. zostały skierowane do rozstrzygnięcia postępowania niekonkurencyjnego) w ramach naboru dla Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 31.05.2023 r. – 19.06.2023 r.


[25.07.2023 r.]


[02.08.2023 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach naboru dla Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I, nr FEOP.05.01-IP.02-001/23.

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+ Termin naboru: 31.05.2023 r. – 19.06.2023 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: