16 czerwca 2023 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.3 Tabor kolejowy FEO 2021-2027.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.