27 kwietnia 2023 r. zakończył się nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.3 Tabor kolejowy. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Szczegółowy wykaz z projektem znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów