Zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło sześć wniosków o dofinansowanie projektów.

Szczegółowy wykaz z projektami znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów