25 stycznia 2023 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz z projektami znajduje się w zakładce  Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów