Informujemy, że w ramach naborów trwających od 27 września do 21 października 2022 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski złożone przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. i Miasto Opole.

Szczegółowy wykaz z projektami znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów