18 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1004/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 4].

Nową wersję dokumentu oraz wykaz wprowadzonych zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/Dokumenty regionalne.