30 maja 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 (REACT-EU).

Lista dot. ocenionego projektu wybranego do dofinansowania oraz skład komisji oceny projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.