4 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 6761/2022 dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.