Informujemy, że w ramach naboru trwającego od 05 stycznia 2022 r.  do 21 lutego  2022 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek złożony przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pn. ,,Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych – rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19″.

Szczegółowy wykaz z projektem znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów