5 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 6282/2022 zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 dot. budynków użyteczności publicznej.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 dot. budynków użyteczności publicznej (aktualizacja) znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.