10 listopada 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014 – 2020. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.