Informujemy, że w ramach naboru trwającego od 22 marca 2021r.  do 2 czerwca 2021 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek złożony przez Województwo Opolskie o dofinansowanie projektu pn. ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego
z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19″

Szczegółowy wykaz z projektem znajduje się w zakładce  Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów