19 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4603/2021 dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.