16 kwietnia 2021 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków