04 marca 2021r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.1. Infrastruktura drogowa RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz z projektem znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.