08 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4242/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 3357/2020 z 14 września 2020 r. dot. rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/20 w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka, poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych zatwierdził aktualizację Listy ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020 znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.