2 lutego 2021 r. zakończyła się ocena formalna projektów edukacyjno-informacyjnych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.