Strona w trakcie aktualizacji. Zapraszamy wkrótce.

Poznaj zasady i praktyczne wskazówki w promocji projektów RPO WO 2014-2020 wspierających walkę z COVID-19

1. Działania informacyjne i promocyjne musisz prowadzić zgodnie z obowiązującymi dokumentami:

– zapisami umowy o dofinansowanie projektu obejmującej także załącznik dot. obowiązków informacyjnych beneficjenta,
– zapisami rozporządzeń unijnych i dokumentów krajowych dotyczących informacji i promocji.

2. Prawidłowe oznakowanie – obowiązkowe

Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne realizowane w ramach projektu muszą zostać prawidłowo oznakowane. Rozumiemy pod tym m. in. stosowanie odpowiedniego ciągu logotypów (zgodnego z podpisaną umową), oznaczenie miejsca realizacji projektu plakatem/tablicą itd.
Szczegółowe informacje  tym zakresie znajdziesz w zakładce Poznaj zasady promowania projektu.

3. Dodatkowe oznakowanie

Niezależnie od ogólnie obowiązujących zasad informacji i promocji, Komisja Europejska wskazała dodatkowy wymóg dla projektów realizujących działania przeciwko COVID-19.  Zakupywany w ramach projektów sprzęt i wyposażenie (z wyjątkiem pojedynczych środków higieny, masek, rękawiczek itp.) powinny zostać dodatkowo oznaczone naklejką wskazującą na wsparcie Unii Europejskiej przy ich zakupie.
Przykładowy wzór naklejki do wykorzystania:
– A4
A6 
10×5
Z lewej Logo SWO z #opolskiesiewspiera, po prawej flaga UE z #UEpomaga

4. Prawidłowa komunikacja

Należy stale zwracać szczególną uwagę na staranną komunikację, obejmującą wskazywanie źródła pochodzenia środków (odniesienie do budżetu Unii Europejskiej/Funduszy Europejskich) w treściach przekazywanych komunikatów m. in. wywiady, artykuły prasowe, wpisy na stronach Internetowych.

5. Social media

Zachęcamy także do promowania swoich projektów w social mediach. Jeśli zdecydujesz się wykorzystać taką formę promocji musisz spełnić 2 obowiązkowe warunki:
1. W 1 linijce tekstu zawrzyj zwrot: Fundusze Europejskie dla Opolskiego.
2. W poście oznacz profil @OpolskieFunduszeMajaMoc.

Dobre praktyki

Zobacz dobre praktyki z działań już zrealizowanych   Dobre praktyki