14 stycznia 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naborów do działania 6.1. Infrastruktura drogowa RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.