Informujemy, że w ramach naboru trwającego od 14 do 18 grudnia 2020 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym jeden wniosek Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu z zakresu infrastruktury drogowej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce  Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów