14 grudnia 2020 r. zaktualizowaliśmy Listę ocenionych projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020 dla projektów dot. recyklingu.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków