Dostępny jest już Przewodnik w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dzięki niemu poznasz zasady wnoszenia i rozpatrywania środków odwoławczych w trakcie naboru projektów.

Dokument znajdziesz w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/Pozostałe.