16 listopada 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020 dla projektów edukacyjno-informacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków