29 października 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów w ramach naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków