3 września 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014 – 2020. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków