Zapraszamy beneficjentów RPO WO 2014-2020 na bezpłatne szkolenie specjalistyczne:

“Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak przygotować się do zmian wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”

Terminy i miejsce szkolenia :

23 września 2020 r

(środa), godz. 9:00 – 15:30

Miejsce:

REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”,

ul. Piastowska 14, Opole,

sala Orła Białego

30 września 2020 r

(środa), godz. 9:00 – 15:30

Miejsce:

REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Hallera 9; 45-867 Opole,

sala audytoryjna

07 października 2020 r

(środa), godz. 9:00 – 15:30

Miejsce:

REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”,

ul. Piastowska 14, Opole,

sala Orła Białego

22 października 2020 r

 (czwartek), godz. 9:00 – 15:30

Miejsce:

REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”,

ul. Piastowska 14, Opole, sala Orła Białego

04 listopada 2020 r

(środa), godz. 9:00 – 15:30

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”,

ul. Piastowska 14, Opole, sala Orła Białego

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapisz się

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając w przycisk Zapisz się i wybierając jeden termin.

Ilość miejsc ograniczona (49 lub 35 osób w zależności od wielkości sali).

Rekrutacja zostanie automatycznie zakończona po wyczerpaniu dostępnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Szkolenie prowadzi Tomasz Glinkowski

Program szkolenia

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscach szkoleń.

Uczestnicy szkoleń biorą w nich udział na własną odpowiedzialność; organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się uczestników koronawirusem.

Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu realizacji szkoleń zapewni zwiększenie fizycznej odległości miedzy uczestnikami szkoleń, uniemożliwiając samodzielny wybór miejsca na sali szkoleniowej.

Organizator zapewni odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników spotkania.

Sala szkoleniowa będzie zdezynfekowana oraz wywietrzona.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77/54 16 276 lub adresem e-mail: promocjarpo@opolskie.pl