27 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3140/2020 przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok – wersja nr 7 oraz Wieloletni plan naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 34.

 Dokumenty zostały zamieszczone w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.