28 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 926/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 3]. W dokumencie zatwierdzono karty dla działania:

  • 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

Nową wersję dokumentu znajdą Państwo w zakładce:

Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.