W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany  Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.