10 marca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 1.2  Infrastruktura B+R   RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków