Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych  RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.