19 grudnia 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków