Ogłoszony został konkurs dotyczący projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.