04.11.2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął dokumentu pn. Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego oraz poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

Dokument zostanie włączony jako załączniki do umowy o dofinansowanie projektu w momencie ogłoszenia IV naboru wniosków dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020 oraz III naboru wniosków dla poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020  i obowiązywać będzie dla Wnioskodawców przygotowujących wnioski w ramach przedmiotowych konkursów oraz Beneficjentów, którzy będą realizowali projekty wybrane do dofinansowania w tych konkursach.

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów
w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego oraz poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

Dokument zamieszczony został również w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/dokumenty regionalne