31 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków