7 października 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków