W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, nabór III (11-18.03.2019 r.).