Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej został wydłużony o 2 dni. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosku